Coaching bij IVC Evidensia

Kies uw eigen veterinaire carrièrepad!

IVC Evidensia biedt coaching aan iedereen binnen de groep die dat nodig heeft.

Onder coaching verstaan wij het begeleiden van persoonlijke en professionele ontwikkeling. Een coach helpt je zelfinzicht te vergroten door het stellen van gerichte vragen. Hiermee vind je je eigen antwoorden. Zo ontstaat er ruimte om bewust keuzes te maken en te handelen, passend bij de organisatie en bij jouw wensen.

Bij IVC Evidensia vindt op meerdere vlakken coaching plaats.

Coaching voor startende dierenartsen tijdens het Young Graduate Program

Ervaren dierenartsen coachen in wekelijkse gesprekken startende dierenartsen die meedoen aan het Young Graduate Program, om de overgang van studie naar praktijk te begeleiden. Bekijk hier de Graduate Course.

Team coaching via DISC analyse

Ons gezamenlijk doel: het versterken van de communicatie met uw klanten en onderling met collega’s in uw praktijk.

Wat is DISC?

DISC is een methodiek die mensen inzicht geeft in de wijze waarop zij verbaal en non-verbaal communiceren met hun omgeving.

Onze coaches zijn professioneel en vertrouwelijk. Zij zorgen voor betrokken, voedende en gerichte gesprekken.

Voor iedereen: dierenartsassistent, dierenarts, praktijkmanager of Clinical Director.

Samen plannen wij met uw praktijk een team building namiddag in waarbij je teamleden in kleine groepjes met interactieve opdrachten de 4 kleuren van mogelijke communicatie stijlen zelf ontdekken.

Met hun eigen DISC analyse profiel en dat van hun collega’s kan er meer begrip ontstaan voor mekaars manier van communiceren.  Ook het groepsprofiel van de praktijk kan in beeld worden gebracht.

Momenteel zijn er twee coaches die je vanuit IVC Evidensia van harte zullen begeleiden.

Catherine Teughels

Dierenarts Catherine Teughels is oprichter van DAC De Bosberg te Langdorp.

Catherine heeft 23 jaar ervaring in haar KHD groepspraktijk en leerde samenwerken en managen met vallen en opstaan.
Met  gelijkgestemden startte ze een diergeneeskundige werkgroep Management, het communicatieve aspect van relaties boeide haar daarin het meeste.  Haar bijzondere interesse ligt bij de gedragsdiergeneeskunde, waarbij ze dagelijks haar begrip en communicatie kan oefenen.

DISC trainer worden paste helemaal in dat boeiende humane kader.

  • Vlaams Brabant, Limburg en Antwerpen
  • catherine.teugels@evidensia.be

Inge Van De Vannet

Dierenarts Inge Van De Vannet is oprichter van Kop tot staart in het centrum van Brugge in 1997 en verdiepte zich in al de aspecten van de dierengeneeskunde voor hond, kat en konijn op vele congressen en bijscholingen.

Interesse in een DISC sessie voor jouw team? Schrijf jouw praktijk in via deze link!