Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)
Begin
This cursus is currently closed

Inhoud: gastro intestinale (spoed) chirurgie (Gastrointestinale spoedgevallen (oa:
maagtorsie, invaginatie, enterectomie…) urogenitale (spoed) chirurgie (obstructie kat,
hond, blaasruptuur, penisamputatie, bloedingen, keizersnede, peniswonden,
vaginaprolaps, testikeltorsie, urethraprolaps…, respiratoire (spoed) chirurgie
(tracheo(s)tomie, obstructie bovenste luchtwegen, larynxcollaps) en geavanceerde
abdominale chirurgie. Lever, colon, galgangen, pancreas…een les vol tips en «
eenvoudige » technieken om « moeilijke » chirurgische gevallen in het abdomen aan te
kunnen en te durven
Ideaal is om deze reeks volledig te volgen

gfdgfd