Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)

Waarom?

Arbeidsongevallen en beroepsziekten in een werksituatie wil je natuurlijk zo veel mogelijk voorkomen. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Gebeurt er toch iets, dan is het belangrijk dat een opgeleide hulpverlener met het juiste EHBO-materiaal de eerste zorgen kan toedienen.

Bovendien verplicht de wet elke werkgever van 20 medewerkers of meer opgeleide EHBO-hulpverleners in huis te hebben. Mensura is erkend om deze opleiding te organiseren.

De basisopleiding EHBO leidt je op tot EHBO-hulpverlener. Je krijgt theorie en praktijkoefeningen, zodat je de eerste zorgen correct kan toedienen en weet wat te doen bij een ongeluk. Na afloop van de opleiding krijg je een certificaat dat geldig is in België.

Wat leer je?

Je leert de theorie én praktijk van EHBO. De taken van een hulpverlener komen aan bod en je leert hoe een noodsituatie correct te evalueren. Je leert onder meer eerste hulp toepassen, reanimeren, courante wonden behandelen en verbandtechnieken toepassen.

Hoe leer je?

Theorie: online +/- 8 u zelfstudie (op je eigen ritme) – dit deel moet je gedaan hebben voor je de praktische opleiding volgt – voorzie hiervoor dus voldoende tijd in je agenda.

Praktijk: één dag opleiding op locatie met veel praktische oefeningen (Meetdistrict – Ghelamco Arena)

 

Resultaat?

In deze basisopleiding EHBO leer je theorie en praktijk van eerste-hulpverlening. Als gecertificeerd hulpverlener weet je wat je moet doen om slachtoffers van ongevallen op het werk de eerste hulp toe te dienen. Concreet kan je als hulpverlener:

 • Eerste hulp verlenen.
 • Een slachtoffer ondersteunen, beschermen en verplaatsen.
 • Jezelf als hulpverlener in veiligheid brengen.
 • Reanimeren en de Automatische Elektrische Defribillator (AED) gebruiken.
 • De Basic Life Support (BLS) toepassen met o.a. controle van het slachtoffer, borstcompressie, beademen, stabiele zijligging.
 • Hulp verlenen bij bewusteloosheid.
 • Brandwonden en huidwonden herkennen en behandelen.
 • (Neus)bloedingen verzorgen.
 • Ingrijpen bij verslikking en hyperventilatie.
 • Ingrijpen bij vergiftiging.
 • Nek-, wervel, hersen- en oogletsel en letsels aan botten, spieren en gewrichten herkennen en behandelen.
 • Hulp verlenen bij een beroerte en hartinfarct.
 • Verschillende verbandtechnieken kennen en toepassen.

We werken met een permanente evaluatie tijdens de opleiding. Na de opleiding krijg je het officiële certificaat van hulpverlener, erkend door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO).

Gefeliciteerd je certificaat