Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
3200

De opleiding is opgebouwd als een ontdekkingstocht of beter trektocht doorheen de wereld van de interne geneeskunde, waarbij na elke les de rugzak meer gevuld wordt met kennis en bewondering voor dit vakgebied in de diergeneeskunde.

Vele onderdelen van de interne geneeskunde komen aan bod gaande van de kop tot aan de staart van de patiënt. Tijdens de voordrachten zal vooral aandacht worden besteed aan het opstellen van een goede probleemlijst en een hierop volgend gedetailleerde stapsgewijze benadering van de verschillende problemen. Het gericht uitvoeren van een klinisch onderzoek en het juist interpreteren van resultaten zal uitgebreid besproken worden waarbij ook verschillende nieuwe testen en onderzoeken de revue zullen passeren.

Gedetailleerde differentiaal diagnostische lijsten alsook behandelingsplannen zullen worden besproken.

Het doel van de opleiding is een set van kennis, vaardigheden en competenties te ontwikkelen die erop gericht zijn zelfstandig een interne patiënt te leren opwerken, behandelen, opvolgen en een kritische beoordeling van resultaten te ontwikkelen.

Uw cursusmaterialen komen binnenkort beschikbaar.