Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
350

Cherry eye, entropion, eversio van het kraakbeen van het derde ooglid, luxatio bulbi,
ooglidtumoren, curettage ulcera, doorspoelen traankanalen, enucleatio… met practicum/
demo.
Volledige dag.
door Sabine Schoofs

Uw cursusmaterialen worden tijdens de lessen uitgedeeld.