Statut actuel
Non-inscrit
Tarif
800
Commencer
This module is currently closed

In deze meerdaagse module, zullen alle aspecten aan het bod komen, welke u nodig hebt om uit te groeien tot een goede spoedarts. Dit gaat zowel over het maken van een goede triage, alsook het correct diagnosticeren en behandelen van spoedeisende aandoeningen.

Onderwerpen:

Triage, shock en initiële behandeling
De focus in deze module ligt op de snelle herkenning van patiënten die dringende hulp vereisen. Hoe voer je een goede triage uit? Wat zijn alarmsignalen? Wat is shock, wanneer denk je aan shock, hoe stel je dit vast, en welke handelingen hoor je wel en niet uit te voeren?

Aanpak van anemie, stollingsstoornissen, icterus en azotemie.
De focus ligt op de gestructureerde aanpak van klassieke spoedscenario’s. Hoe werk je snel en efficiënt, maar toch compleet wanneer je in spoed geconfronteerd wordt met een ernstige anemie, stollingsstoornis, icterus en/of azotemie? Welke stappen neem je, en vooral, waarom?

Aanpak van de cardiorespiratoire patiënt in spoed.
Dit deel handelt uitsluitend over de aanpak van de cardiorespiratoire patiënt. Wat kan je doen wanneer een benauwde patiënt wordt binnengebracht, en wat mag je niet doen? Hoe helpt het klinisch onderzoek? Wat is het nut van bloedonderzoeken en medische beeldvorming?

Aanpak en opwerking van ascites alsook de initiele aanpak van intoxicaties

Typische spoed-scenario’s, case-based discussions, en de intoxicaties, maagtorsies, en trauma patiënten van deze wereld.

Data:  

Vrijdag 07/10/2022

Vrijdag 14/10/2022

Ontvangst: 09:00 u   Start les:    09:30 u – 18:00 u

Vos supports de cours seront bientôt disponibles.